ירוסלב קליצין (Yaroslav Kalitzin) נולד בשומן (Shumen) שבבולגריה ב-3 לספטמבר 1911. הוא היה פעיל הארגון הפרופשיסטי "רטניק" (Ratnik). קליצין עבד בקומיסריאט לענייני יהודים (KEV) מ-22 בספטמבר 1942 עד 16 בנובמבר 1943 בתור סגנו של הקומיסר הראשי בלב (Belev) ובתור מנהל המחלקה האדמיניסטרטיבית.
במרס 1943 היה ממונה על מבצע הגירוש של יהודי תראקיה ומקדוניה המזרחית לטרבלינקה; הוא הכין תכנית מפורטת על המבצע ופיקח באופן אישי על ביצוע הגירוש באזור זה בכלל ובעיר קסנטי (Xanthi) בפרט.
ב-1945, לאחר המלחמה, נשפט בבית המשפט העממי בבולגריה ונידון ל-15 שנות מאסר.