אוספים ומאגרי מידע

ספריית יד ושם

חדר הקריאה במחנה עקורים בבוכנוולד חדר הקריאה במחנה עקורים בבוכנוולד

ספרית יד ושם מהווה את אוסף הפרסומים הגדול ביותר בעולם בנושא השואה: היא כוללת למעלה מ-167000 כותרים ב-64 שפות. מטרתה של הספרייה היא לאסוף את כל החומר המודפס אודות השואה במטרה להעמידו לרשות ציבור הקוראים ולשמרו לדורות הבאים. מלבד היותו אוצר מידע עצום בתחום השואה, אוסף הספרייה מייצג ניסיון להתמודד עם אחד האירועים הטראומטיים ביותר בתולדות האנושות.

חיפוש פריט בספריה

צרו קשרכתובת אלקטרונית: library@yadvashem.org.il

שאלות אודות חומרים מהספרייה, מהארכיון, מהיכל השמות או אודות מידע היסטורי מוגדר יש להפנות לשירותי מידע ויעץ : ref@yadvashem.org.il

שירותי מידע ויעץ בפקס: 02-6443669

טלפון: אולם הקריאה ושירותי מידע ויעץ , 6443712-02

הארכת ספרים מושאלים: 6443745-02.

כתובת למשלוחים:
יד ושם - ספרייה
ת"ד 3477
ירושלים 91034

פקס משרדי הספרייה: 02-6443663