Friends  |  Press Room  |  Contact Us

The Righteous Among The Nations

Righteous Among the Nations

Search for place = Lithuania,

Individual Results 1 - 20 of 837
Name
Ubarevich Elena (1905 - 2006 )
Šukienė Sofija (1915 - 1993 )
Ragaišienė Aleksandra (1896 - 1953 )
Rusteikaitė Marija (1892 - 1949 )
Ruzgienė Stasė (1920 - 1977 )
Levinienė Antonina (1901 - ? )
Adamowicz Irena (1910 - 1973 )
Toliušienė Petronėlė (1902 - 1997 )
Szukszta Halina (1910 - 1970 )
Pukaitė Genovaitė (1912 - 1994 )
Petrauskienė Elena (1900 - 1986 )
Petkevičienė Julija (1896 - 1987 )
Jonušienė Genovefa (1922 - 1994 )
Gaigalienė Juzefa (1870 - 1953 )
Grigaliuniene Janina (1920 - ? )
Butkiewicz Jadwiga (1923 - ? )
Lawrynowicz Zofia
Čiurlionienė Sofija (1888 - 1958 )
Zubovienė Danutė (1910 - 1995 )
Vaičiūnienė Antanina (1914 - 1994 )