אוספים ומאגרי מידע

מרכז דיאנה זבורובסקי לחקר תוצאות השואה והשלכותיה – מדריך ביבליוגרפי

החיים מתחילים מחדש - זאב ורבקה הלפנד ובנם עזרא מגיעים ארצה ממחנה מעצר בקפריסין, נובמבר 1947<br>לזר דינר<br>ארכיון התצלומים, קק החיים מתחילים מחדש - זאב ורבקה הלפנד ובנם עזרא מגיעים ארצה ממחנה מעצר בקפריסין, נובמבר 1947
לזר דינר
ארכיון התצלומים, קק"ל

המדריך הביבליוגרפי לחקר תוצאות השואה והשלכותיה מאורגן סביב 25 נושאי מחקר (מופיעים בתפריט הגלילה) החל מהנושא המרכזי של ניצולים, השפעת השואה על ילדיהם, בהקשר יותר רחב תגובות פוליטיות לשואה, משפטים של פושעי מלחמה ומשתפי פעולה, פיצויים ושילומים והחזרת רכוש, הנצחה על צורותיה המגוונות, ספרי זיכרונות, הגות פילוסופית ודתית, ספרות, אמנות, תיאטרון וקולנוע המתייחסים לנושא השואה וייצוגה, הוראת השואה.

חיפוש סרטים